นี่คือหน่วยรบที่ทรงประสิทธิภาพของโลก

     
 
 
หน่วยพลร่มที่82 : เป็นหน่วยพลร่ม (ส่งทางอากาศ) สังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำลังรบในขนาดของ กองพล (DIVISION) ชำนาญการรบแบบทหารราบ แต่สามารถส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่สนามรบได้โดยการโดดร่มและทิ้งร่มลงในพื้นที่ที่กำหนด มีผลงานการรบมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และทุกๆ สมรภูมิจวบจนปัจจุบัน ที่เครื่องหมายหน่วยมีตัว A สองตัวคือ "ALL AMERICANS" มีคำขวัญประจำหน่วยคือ "Go anywhere-get in first and win!"
     
 
     
     
     
 
หน่วยพลร่มที่ 101 : เป็นหน่วยทหารพลร่ม (ส่งทางอากาศ) สังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำลังรบขนาดกองพล (DIVISION) ชำนาญการรบแบบโจมตีทางอากาศ (AIR ASSAULT) โดยใช้การโจมตีของทหารพลร่มทางภาคพื้นดิน พร้อมด้วยการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด จาก ฮ.ติดอาวุธ หรือการจู่โจมถล่มที่หมายด้วย ฮ.จากนั้นจึงส่งลงทหารพลร่มเข้ากวาดล้างทันทีทันใดอย่างต่อเนื่อง ที่เครื่องหมายเรียกขานกันว่า "SCREAMING EAGLES" ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตามปรัชญาว่า "Vertical envelopment"
 
 
     
     
     
 
 
หน่วยทหารภูเขาที่ 10 : เป็นหน่วยทหารภูเขาที่สังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำลังรบในขนาดกองพล (DIVISION) ชำนาญการรบในพื้นที่ภูเขาที่ราบสูงทุกสภาพภูมิอากาศ เช่น หนาวเย็น มีหิมะปกคลุม หรือป่าร้อนชื้น รวมถึงทะเลทรายเป็นหน่วยทหารแบบทหารราบเบา (Light Infantry) ในหน่วยนี้สารวัตรทหารได้รับการฝึกจู่โจมชิงตัวประกันแบบหลักสูตร SWAT นอกจากนี้ยังมีหน่วยรบพิเศษที่เรียกว่า LRSU (Long Range Surveillance) ซึ่งเป็นหน่วยลับใช้ในภารกิจการลาดตระเวนหาข่าวระยะไกลและเฝ้าตรวจ เครื่องหมายประจำหน่วยทหารภูเขานี้เป็นรูปดาบปลายปืนไขว้แทนตัว "X" ในอักษรโรมัน ที่หมายถึง "10" นั่นเอง
 
     
     
     
   
     
หน่วยรบพิเศษ : สังกัดอยู่ในกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำลังรบในขนาด กรม (REGIMENT) อยู่หลายกรมแยกกันทั้งหมด 5 หน่วย แต่จะเรียกแต่ละหน่วยเป็น GROUP ขึ้นสายการบังคับบัญชากับ "หน่วยบัญชาการรบพิเศษ. (SPECIAL FORCES COMMAND) ผบ.หน่วยอัตรา พลจัตวา ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ 2 กรุ๊ป รวมถึง หน่วยรักษาดินแดน หรือ NATIONAL GUARD อีก 2 กรุ๊ป (ในหน่วยรักษาดินแดนก็มีหน่วยรบพิเศษสังกัดอยู่เช่นกัน) หน่วยรบพิเศษชำนาญการทำสงครามนอกแบบ และพูดได้แทบทุกภาษาในโลก หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากลอันโด่งดัง DELTA FORCE ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่สังกัดอยู่ในหน่วยรบพิเศษ เครื่องหมายหน่วยเรียกกันว่า "TROPICAL LIGHTNING" มีคำขวัญประจำหน่วยเป็นภาษาละตินแปลได้ว่า "To Free The Oppressed"  
     
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยเรนเจอร์ : เป็นหน่วยทหารราบจู่โจมสังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำลังรบในขนาด กรม (REGIMENT) ชำนาญการรบแบบทหารราบ แต่มีศักยภาพสูงแบบหน่วยรบพิเศษ เนื่องจากได้รับการฝึกแบบพิเศษเหนือกว่าทหารราบตามปกติ สามารถเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการทั่วโลกภายใน 18 ชม. ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศของโลก เครื่องหมายหน่วยหมายถึงความรวดเร็วที่ปฏิบัติการได้ไว่ากลางวันหรือกลางคืน
เรนเจอร์ มีหลักยึดหมั่นค่อนข้างยาว ได้แก่ "Energetically will I meet the enemies of my country. I shall defeat them on the field of battle for I am better trained and will fight with all my might. Surrender is not a Ranger word. Iwill never leave a fallen enemy and under no circumstances will I ever embarrass my country."  
     
     
     
 
  หน่วยซีล : เป็นหน่วยรบพิเศษในสังกัดกองทัพเรือสหรัฐฯ มีกำลังรบขนาดกรม แต่เรียกว่า GOUP มีทั้งหมด 2 GROUP รับผิดชอบภาคพื้นแอตแลนติก และแปซิฟิก มีหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากล อยู่ 2 ทีม คือทีมที่ 6 และทีมที่ 8 หน่วยซีลมีความชำนาญในการรบนอกแบบ ทุกรูปแบบ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต่างจากหน่วยรบพิเศษเหล่าอื่นๆ ในการฝึกมีช่วงหนึ่งของการฝึกที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในเรื่องความโหด เรียกว่า "HELL WEEK" (สัปดาห์นรก) เครื่องหมายหน่วย ที่ตัวนกอินทรี หมายถึง การส่งทางอากาศ (ฟ้า), สามง่ามเป็นอาวุธของจ้าวสมุทรโปไซดอน หมายถึง การปฏบัติการทางน้ำ (น้ำ), ปืน หมายถึง การรบบนบก (ฝั่ง), สมอเรือ หมายถึง กองทัพเรือ คำขวัญของหน่วยซีล คือ "My life for freedom"
     
     
     
หน่วยเอสเอเอส : เป็นหน่วยรบพิเศษสังกัดกองทัพอังกฤษ มีกำลังรบขนาดกรม (REGIMENT) มีผลงานโด่งดังตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นแม่แบบให้กับหน่วยรบพิเศษรวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากลทั่วโลก รวมถึงอเมริกาด้วย เอสเอเอสเป็นหน่วยลับสุดยอดของอังกฤษ เครื่องหมาย หมายถึง อาวุธหรือหน่วยรบที่ส่งลงมาทางอากาศด้วยความกล้าหาญ มีคำขวัญประจำหน่วย คือ "WHO DARES WINS"
 
 
     
     
     
  หน่วยเอสบีเอส : เป็นหน่วยรบพิเศษสังกัด นาวิกโยธินอังกฤษ มีกำลังรบขนาด กองพัน (SQUADRON) เมื่ออเมริกามีหน่วยซีล อังกฤษก็มีเอสบีเอส รับผิดชอบภารกิจเช่นเดียวกัน เครื่องหมายหน่วยมีความหมาย ปีกกับร่ม หมายถึง การส่งทางอากาศ, พาย หมายถึง การปฏิบัติการทางน้ำ, กบ หมายถึง มนุษย์กบ มีคำขวัญของหน่วยได้แก่ "NOT BY STRENGTH BY GUILE"  
   
     
     
     
     
   
เรื่อง : คัดลอกมาจากหนังสือ TopGun Special สงครามอัฟกานิสถาน
   
ภาพ : หนังสือ TopGun Special สงครามอัฟกานิสถาน